Akredytacje

Pobierz wniosek:
Wniosek_akredytacja_2023.doc
Wniosek_akredytacja_2023.pdf

AKREDYTACJE STAŁE:

Akredytacje prasowe stałe są ważne na wszystkie rozgrywane w sezonie 2023/24 mecze ligowe, pucharowe i towarzyskie pierwszej drużyny KP KSZO 1929 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na Miejskim Stadionie KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11. Upoważniają do wstępu na trybunę prasową, salę konferencyjną, stref wydzielonych dla wideo oraz foto na murawie a także na wszystkie imprezy organizowane przez KP KSZO 1929, na które zapraszani są dziennikarze.

Liczba akredytacji:

  1. Redakcji prasowej przysługują dwie akredytacje prasowe i dwie akredytacje fotograficzne.
  2. Redakcji TV przysługują dwie akredytacje prasowe oraz dwie akredytacje dla obsługi technicznej. Zasada ta nie obowiązuje stacji telewizyjnej posiadającej prawa do transmisji lub retransmisji meczu.
  3. Redakcja radiowa może otrzymać dwie akredytacje prasowe.
  4. Redakcje portali internetowych mogą otrzymać jedną akredytację prasową i jedną akredytację fotograficzną. Przedstawiciele tych redakcji nie mogą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego lub wizualnego, dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej, zaś ich relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej.
  5. Agencji fotograficznej przysługuje jedna akredytacja fotograficzna

W niektórych wypadkach klub ma prawo wydać dodatkowe akredytacje redakcji, po uprzednim skontaktowaniu się z biurem klubu. KP KSZO 1929 zastrzega sobie możliwość ograniczenia w liczbie przyznawanych akredytacji danej redakcji sportowej;

Wnioski o akredytacje stałe należy wysłać na adres kp.kszo1929@interia.pl. Wnioski dostępne są w dziale Klub/akredytacje.Termin składania wniosków o akredytacje stałe mija 10 sierpnia 2023 do godziny 20:00. Odbiór akredytacji stałych odbędzie się po mailowej akceptacji w dniu meczu KSZO – Avia Świdnik(12 sierpnia 2023) w kasie klubowej przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz legitymacji prasowej.

AKREDYTACJE JEDNORAZOWE:

W przypadku konieczności otrzymania jednorazowej akredytacji prasowej lub foto, redakcja prasowa, TV, radiowa i internetowa oraz agencja fotograficzna bądź dziennikarz/fotograf,którejś z nich powinni złożyć wniosek o wydanie akredytacji na konkretne wydarzenie poprzez wysłanie wniosku na adres mailowy Klubu: kp.kszo1929@interia.pl. Wnioski dostępne są w dziale Klub/akredytacje.

Akredytacja jednorazowa jest ważna tylko na mecz, na który została wydana.

O akredytację jednorazową można ubiegać się najpóźniej do godz. 12.00 na 1 dzień roboczy przed terminem meczu. Posiadacz jednorazowej akredytacji prasowej jest upoważniony do wstępu na trybunę prasową, salę konferencyjną oraz na płycie boiska (Foto i TV) w strefach wyznaczonych i zgodnych z regulaminami PZPN i KP KSZO 1929.

Odbiór akredytacji jednorazowych odbędzie się po mailowej akceptacji w dniu wydarzenia w kasie klubowej przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz legitymacji prasowej.

POMECZOWE KONFERENCJE PRASOWE
1. Nie później niż 20 minut po zakończeniu spotkania KP KSZO 1929 na parterze hali sportowej KSZO w Sali konferencyjnej, będą odbywały się konferencje prasowe. Do udziału w pomeczowej konferencji zobligowani są trenerzy obu zespołów. Przewiduje się możliwość uczestniczenia w konferencji przez zawodników z każdej z  drużyn.
2. Wstęp na pomeczową konferencję prasową mają wyłącznie akredytowani dziennikarze, fotoreporterzy i operatorzy kamer.
INFORMACJE:

- Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w odpowiedzi mailowej.

- Klub zastrzega sobie prawo cofnięcia akredytacji, szczególnie w przypadku złamania zasad współpracy między klubem, a daną redakcją/agencją lub jej pracownikiem.

- Akredytacja jest ważna tylko dla osoby, która składała wniosek. Akredytowana osoba musi posiadać przy sobie aktualną legitymację macierzystej redakcji/agencji.

- Akredytacja może podlegać konfiskacie, jeżeli została przekazana przez jej posiadacza innej osobie bez powiadomienia o tym fakcie klubu.

- Odpowiednio oznakowani fotoreporterzy i kamerzyści TV mogą przebywać na płycie boiska – jednakże tylko i wyłącznie w strefach wyznaczonych i zgodnych z regulaminami PZPN i KP KSZO 1929. Ponadto żadna z osób znajdujących się na płycie nie może zasłaniać jakichkolwiek materiałów reklamowych. Zdjęcia zrobione przez akredytowanych fotoreporterów mogą być publikowane w prasie i na stronach WWW tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy (jedynie za zgodą Klubu).

- Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt.

- Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym.

- Akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i informacyjnych KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski

- Osoby akredytowane, przebywające na terenie wydarzenia zobowiązane są stosować się do zaleceń organizatorów meczu oraz służb porządkowych.

- Akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. W takim przypadku będzie ona anulowana.

– Wszystkie osoby znajdujące się na stadionie, w tym przedstawiciele mediów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego i sanitarnego w szczególności zakrywania ust i nosa. Za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19, akredytacja może zostać odebrana.

-Składając wniosek o akredytację, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia akredytacji.

-Wnioski wysyłane elektronicznie (e-mail), muszą być wysłane z domeny redakcyjnej i mogą nie posiadać pieczątki firmowej (podpis elektroniczny – imię i nazwisko redaktora naczelnego lub kierownika działu sportowego).
Wnioski dostarczone bezpośrednio lub wysłane (fax) bez podpisu oraz pieczątki firmowej nie będą przyjmowane. Dziennikarz zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości oraz legitymacji prasowej podczas pobytu na stadionie.