Zarząd

Członkowie zarządu:

Piotr Chorab - prezes,

Patryk Bielecki - wiceprezes ds biznesowych,

Andrzej Szymański - członek zarządu.