Opłaty

Regulamin opłacania składek członkowskich zawodników
Akademii Piłkarskiej KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski

 

1. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem wynikającym ze statutu KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia treningowe.

3. Opłata składki członkowskiej jest stała i liczba odbytych treningów oraz obecności w miesiącu nie ma wpływu na jej wysokość.

- w przypadku długoterminowej nieobecności spowodowanej chorobą bądź kontuzją, członek może złożyć podanie do Zarządu Klubu o zmniejszenie opłaty w danym miesiącu - które zostanie rozpatrzone indywidualnie.

4. Osoby uczestniczące w zajęciach grup treningowych opłacają składkę członkowską przez cały rok kalendarzowy.

5. Składka powinna być opłacona do dnia 15-go każdego miesiąca z góry.

6. Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek bankowy: 29 1020 2674 0000 2902 0191 4902 – PKO BP

- dokonując wpłaty na w/w konto w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia oraz okres za jaki dokonuje się opłaty tj. miesiąc, kwartał, rok.

7. Wysokość składki członkowskiej od 01.08.2023 wynosi 150 zł miesięcznie.

8. Ulgi przysługujące zawodnikom:

- 50% ulgi drugiemu i kolejnemu rodzeństwu w Akademii i SMS,
- 50% ulgi zawodnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny
- wysokość składki członkowskiej ucznia SMS wynosi 120 zł miesięcznie,
- zawodnicy w wieku Juniora Młodszego są zwolnieni ze składek,
- zawodnicy, którzy podpiszą deklarację gry amatora na sezon 2023/2024 otrzymają legitymację klubowe, które uprawniają do darmowego wejścia na wszystkie mecze domowe zespołu seniorów w sezonie 2023/2024.

9. Zaległości we wpłatach bez podania przyczyny skutkują kolejno:

- do 2 miesięcy - brakiem możliwości udziału w treningach,
- powyżej 3 miesięcy – skreśleniem z listy zawodników.

Zawodnik z nieopłaconymi składkami:

- nie może otrzymać żadnego zaświadczenia z klubu (np.: zaświadczenia do szkoły itp.),
- nie może otrzymać z klubu żadnego sprzętu sportowego.