Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

1 rok temu | 18.08.2022, 20:22
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Informujemy, że w dniu 31.08.2022r. o godzinie 17:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się na parterze budynku hali KSZO przy Świętokrzyskiej 11.


Zebranie zwołane związku z już wcześniej planowanymi zmianami statutu, między innymi możliwością zwiększenia do 7 osób zarządu klubu oraz powołaniu wiceprezesów oraz sekretarza powiedział prezes KSZO – Piotr Chorab


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 17:00

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 17:00

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Udostępnij