Składki członkowskie 2023

1 rok temu | 17.04.2023, 12:23
Składki członkowskie 2023

Zarząd Klubu Piłkarskiego KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski przypomina o opłaceniu składek członkowskich w wysokości 20,00 zł miesięcznie.
Nie zapłacenie składki członkowskiej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wezwania skutkuje wykluczeniem ze Stowarzyszenia pod nazwą Klub Piłkarski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z §17 ust. 2 pkt d) Statutu Stowarzyszenia.
 

W opisie wpłaty prosimy dopisać: imię nazwisko, składka członkowska, miesiąc (np.: 04) lub dla składki rocznej rok (np.: 2023).

Uwaga: składki opłacane w 2023 r. będą od miesiąca kwietnia do grudnia - wysokość składki rocznej 180,00 zł.

Konto: PKO BP S.A. Nr: 04 1020 2674 0000 2102 0135 0040      
Udostępnij